Website cubes  (1).jpg

Välkomna till Malmö Makerspace

Malmö Makerspace är en öppen verkstad som drivs av volontärer, du hittar oss i källaren på STPLN. Här kan du vara medlem och använda lokalerna och maskinerna för att göra dina egna projekt. Vi är som din egen ateljé, fast lite större och med lite vassare maskiner. 

Är du nyfiken är det bara att komma förbi under våra öppettider. 

Hit kommer designers, slöjdare, arkitekter, pysslare och kreativa amatörer. Alla för att kunna göra det de inte har plats med hemma och träffa andra likasinnade. Du kan bli en del av gemenskapen, använda vårt screentryck eller lära dig att göra föremål i 3D skrivaren. Detta är det perfekta stället för att prototypa dina idéer.

Vi erbjuder regelbundet introduktioner till de olika maskinerna som finns i vår verkstad.

Welcome to Malmö Makerspace

Malmö Makerspace is an open workshop operated by volunteers, you find us in the basement at STPLN. Here you can be a member and use the premises and machines to do your own projects. We are like your own studio, though a bit bigger and with a little bit more expensive machines.

If you're curious, just stop by during our opening hours.

Designers, handicrafters, architects, crafty people and creative amateurs come here. Everyone in order to do what they don't have room for at home and to meet other like-minded people. You can become part of the community, use our screen printing or learn to print items in the 3D printer. A perfect place to prototype your ideas.

We offer regular introduction workshops to the different machines in the maker space.