3D-SKRIVARE

På fabriken har vi tre olika typer av 3D-skrivare, två som skriver ut i plast så som PLA eller ABS och en som skriver ut i gips.

De två skrivarna som skriver ut i plast är Ultimakern och Deltaprintern. De fungerar i stort sätt likadant men skiljer sig i modell och utskriftsformat. Båda skrivarna är dock i sk hobbyformat så det krävs väldigt mycket inställningar och tid för att få utskrifterna att komma ut i hög kvalitet. De använder sig av sk Fused deposition modeling (FDM) som går ut på att tunna lager plast skrivs ut ovanpå varandra. Utskrifterna begränsas således av att lagerna måste ha ett underliggande lager för att kunna skrivas ut.

Ultimakern
Skriver ut i PLA
Saknar värmeplatta
Har en skrivvolym på ca 200*200*200mm

Deltaprintern
Skriver ut i både PLA och ABS (samt andra material som vi inte tillhandahåller)
Har värmeplatta
Har en skrivvolym på 190mm ø * 400 mm

3D-PRINTER 

At Malmö Makerspace we have three different types of 3D printers, two that print in plastic such as PLA or ABS and one that prints in plaster.

The two printers that print in plastic are the Ultimaker and Delta printer. They in general work in the same way but differ in model and print format. However, both printers are in a hobby format so it takes a lot of fine tuning settings and time to get the prints to come out in high quality. They use the so-called Fused Deployment Modeling (FDM), which means that thin layers of plastics are printed on top of each other. The printouts are thus limited because the layers must have an underlying layer for printing.

The Ultimaker
Prints in PLA
Missing hot plate
Has a writing volume of about 200 * 200 * 200mm

The Delta printer
Prints in both PLA and ABS (as well as other materials we do not provide)
Has heating plate
Has a writing volume of 190mm ø * 400mm