CNC-FRÄS

En CNC-fräs är en maskin som kan skära ut föremål ur en solid bit material. CNC-fräsen som finns på Malmö Makerspace är en prototypfräs som lämpar sig bra för att skära ut modeller i mjuka material så som trä, kemiskt trä, mdf, olika slags skumplaster och vax. Den kan inte skära ut i metall! Detaljrikedomen på föremålen bestäms av hur fint fräshuvud som används och hur lång tid en är beredd att vänta.

Filformaten den stödjer är STL och OBJ(?) och föremålen måste vara mindre än 200*300*100mm för att kunna skäras ut

CNC-CUTTER 

A CNC milling machine is a machine that can cut objects from a solid piece of material. The CNC mill at Malmö Makerspace is a prototype cutter suitable for cutting out models in soft materials such as wood, chemical wood, MDF, various types of foam and wax. It can not cut metal! The detail of the objects is determined by how fine the cutter head is used and how long you are ready to wait.

The file format it supports is STL and OBJ (?) And the items must be less than 200 * 300 * 100mm to be cut out