Välkomna till Malmö Makerspace

Malmö Makerspace är en öppen verkstad som drivs av STPLN. Här kan du vara medlem och använda lokalerna och maskinerna för att göra dina egna projekt. Vi är som din egen ateljé, fast lite större och med lite vassare maskiner. 

Är du nyfiken är det bara att komma förbi under våra öppettider. 

Hit kommer designers, slöjdare, arkitekter, pysslare och kreativa amatörer. Alla för att kunna göra det de inte har plats med hemma och träffa andra likasinnade. Du kan bli en del av gemenskapen, använda vårt screentryck eller lära dig att göra föremål i 3D skrivaren. Skapa prototyper eller färdiga produkter för dig eller ditt företag. 

Vi håller också regelbundna workshops och olika events som CrafterWork och inspirationsföreläsningar som du som medlem får rabatt på.

Welcome to Malmö Makerspace

Malmö Makerspace is an open workshop operated by STPLN. Here you can be a member and use the premises and machines to do your own projects. We are like your own studio, though a bit bigger and with a little bit more expensive machines.

If you're curious, just stop by during our opening hours.

Designers, handicrafters, architects, crafty people and creative amateurs come here. Everyone in order to do what they don't have room for at home and to meet other like-minded people. You can become part of the community, use our screen printing or learn to print items in the 3D printer. Create prototypes or finished products for you or your business.

We also hold regular workshops and events such as CrafterWork and inspirational lectures to which you get a discout as a member.