STICKMASKIN

På Malmö Makerspace finns det ett par olika typer av stickmaskiner. Det finns också en länkningsmaskin för att fästa samman stickade bitar. 

Stickmaskinerna är sk fin till mellanstickare dvs de passar bra att sticka saker som du för hand hade stickat på nålar 2-5. I regel är det lättare att sticka släta garner än att sticka effekt- eller fluffigt spunna garner. 

Stickmaskinerna kan enbart sticka slätstickning, en av maskinerna kan sticka resår, patent och halvpatent medan en annan kan sticka mosaikstickning och olikfärgade mönsterstickningar. Den senare som använder hålkort för att skapa mönster kan även sticka med lyftade maskor. Endast två olika garn kan användas på varje varv.

Vi har mallar för hålkort och en hel del garn i vår materialbank som medlemmar kan använda.  

 

KNITTING MACHINES 

At Malmö Makerspace there are a few different types of knitting machines. There is also a linking machine for attaching knitted pieces.

The knitting machines are fine to middle stitches, ie they are good to knit things that you would hand knit on needle 2-5. As a rule, it is easier to knit smooth yarns than to knit decorational or fluffy spun yarns.

The knitting machines can only knit stockinette stitches. One of the machines can knit ribbing patented and semi-patents while another can knit mosaic stitching and different colored stitches. The latter one which uses punch cards to create patterns can also knit lifted stitches. Only two different yarns can be used on each row.

We have templates for punch cards and a lot of yarns in our material bank that members can use.