SCREENTRYCK

Med screentryck kan du trycka dina egna tryck på textil eller papper men även andra material som plast eller trä. Tekniken passar bra till t-shirts, bokomslag, affischer eller tygkassar.

Den fungerar som så att en har en ram med en polyesterduk som bestryks med en ljuskänsligt medium. När mediet utsätts för UV-ljus härdar det och blir vattentålig. För att få en bild i ramen skriver du ut den på OH-papper med svart färg och belyser ramen genom din bild. Där din bild täcker det uv känsliga mediet härdar den inte och går därför att tvätta bort efter belysningen. Med denna färdiga screenram kan du sedan  med en rakel och färg trycka din bild på ditt föremål. Om du tryckt på tyg måste du sedan härda färgen genom att stryka den i två till tre minuter. 

På Malmö Makerspace har vi för medlemmar:
Ramar att låna för tryck upp till A3
Ett tryckbord med måtten 175 * 400cm
En fyrfärgstrycksnurra
Maskeringstejp och OH-papper till försäljning
Textilfärg som kan användas fritt så långt det räcker. 
 

SCREEN PRINTING

With screen printing, you can print your own prints on textiles or paper, but also other materials such as plastic or wood. Screen printing fits well with t-shirts, book covers, posters or tote bags.

To print you use a frame clad with a polyester cloth coated with a light-sensitive paint. When the cloth and medium is exposed to UV light, it hardens and becomes water resistent. To get an image on to the frame you print your image on transparencies with black paint and illuminate the frame through the transparencies. Where your image covers the uv-sensitive medium, it does not cure and therefore can be washed away afterwards. With this ready-made screen frame, you can then print your image on your item with a squeegee  and paint. If you press fabric, you must cure the paint by ironing it for two to three minutes.

For our members at Malmö Makerspace we have:
Frames for loan up to A3
A print table measuring 175 * 400cm
A four-color screen printing carousel
Masking tape and transparencies for sale
Textile paint that can be used freely until we run out.