SYMASKINER

I textilverkstaden på Malmö Makerspace finns flera olika symaskiner. Alla är av "hushållsmodell" så det är maskiner du kanske sett hemma eller i skolslöjden tidigare. Dessvärre har vi ingen maskin för industriell eller läder/skinnsömnad. De vi har syr vanliga rak- och sicksacksömmar, knapphål och en del dekorsömmar. 

Då vi har flera olika symaskiner förekommer det flera olika spolar så var noga med att matcha rätt spole till rätt symaskin. Vi vill även att alla som vill använda dem går introduktionskursen.

OVERLOCKMASKINER
I textilverkstaden finns även två overlockmaskiner som syr overlocksöm med en eller två nålar. De lämpar sig bra till framför allt stretchtyger men även för att förhindra att vanliga tyger repar upp sig. Precis som med de vanliga symaskinerna måste du gå introduktionskursen innan du får lov att använda overlocken.

 

 

SEWING MACHINES 

In the textile workshop at Malmö Makerspace there are several different sewing machines. Everyone is of the "household model" so there are machines you may have seen at home or at school earlier. Unfortunately, we have no machine for industrial or leather / leather sewing. We have sew ordinary straight and zigzag stitches, buttonholes and some decorative stitches.

Since we have several different sewing machines there are several different coils so be sure to match the correct coil to the correct sewing machine. We also want everyone who want to use them to go to the introductory course.

SERGERS
In the textile workshop there are also two sergers that sew overlock stitch with one or two needles. They are suitable for stretch fabrics, but also to prevent normal fabrics from loosing its edge. Just like the usual sewing machines, you must go to the introductory course before you are allowed to use the serger.