_MG_1120.JPG

SPONSORER

Att stödja Malmö Makerspace är att stödja nya idéer, innovation, synergieffekter och kompromisslös kreativitet. Tillsammans med våra medlemmar bygger vi samtiden, framtiden och arbetar på ett internationellt plan för att skapa en innovativ och grönare värld. Vi driver öppen verksamhet för barn och unga och ge alla en plats att lära sig nya färdigheter och samtidigt växa som människa.

Malmö Makerspace drivs av STPLN som är en ideell förening, vår största inkomst kommer från medlemsavgifter som oavkortat går till Makerspacet. Vi behöver dock hjälp av sponsorer för att utveckla verksamheter och nå ut till fler.

Vill du eller ditt företag vara en del av Malmö Makerspace och stödja vår verksamhet?
Skicka då ett meddelande till sponsorer@malmomakerspace.se

 

SPONSORS

Supporting Malmö Makerspace is to support new ideas, innovation, synergies and uncompromising creativity. Together with our members, we are building the present, future and working on an international level to create an innovative and greener world. We are running workshops and classes for children and youth so that they can learn new skills and grow as a person. 

Malmö Makerspace is run by STPLN, which is an NGO, our largest income comes from membership fees that go directly to the Makerspace. However, we need help from sponsors to develop businesses and reach out to more.

Do you or your company want to be part of Malmö Makerspace and support our business?
Then send a message to sponsors@malmomakerspace.se